Извођење радова

Области рада

 • Пројектовање и извођење светлосних инсталација (унутрашње и спољне декоративне расвете)
 • Инсталације система детекције и дојаве пожара
 • Инсталације Сигналне и антентске
 • Инсталације Уземљења
 • Инсталације громобрана
 • Инсталације инструментације и мерења
 • Услужно шемирање електро ормана за енергетику и аутоматику
 • Претрага кварова струјног кола
 • Промена и побољшање кућних инсталација
 • Замена дотрајалих електро ормана у стамбеним зградама
 • Реконструкције електроинсталација након пожара
 • Системи детекције експлозивних гасова