Дугогодишње искуство
     учинило нас је најбољима

Запослени и спољни сарадници:

др Војин Ђ. Керлета

дипл. инж. ел.

+381641499009


Оснивач и директор - пројектант

Срђан Деспотовић

дипл. инж. маш.

+381643452874


Пројектант

Јован Удицки

дипл. инж. маш.

+381641734035


Пројектант

Никола Шушњевић

Машински техничар

+381638378015


Техничар

Дафина Драгићевић

Мастер инжењер машинства

+381605603695


Секретар

Александра Керлета

дипл. инж. ел.

+381643281747


Пројектант

Светозар Бијелић

дипл. инж. грађ.

+381695449140


Вања Мавренски

техничар

+381669185607


Душанка Драгићевић

Мастер инжењер машинства

+381645739755


Секретар

Укратко о нама

У нашем послу спајамо искуство са новим сазнањима и трендовима у наведеним областима,тако да крајњи резултат мора да буде, с једне стране безбедно, поуздано и економично функционисање различитих технолошких процеса, а с друге стране задовољство наших пословних клијената.

До сада смо израдили на десетине техничких пројеката објеката из области:

  • станоградње (резидентни објекти, јавни објекти, хотели, школе ....)
  • пољопривреде
  • ратарство (силоси, подна складишта ...)
  • сточарство (фарме живине ...)
  • комуналних делатности (градске депоније ...)
  • индустрије (металопрерада, производне хале и хангари ....)
  • петрохемије (локације ТНГ и дизел резервоара, бензинске и гасне пумпе ....)

У нади да ћемо пословно сарађивати...

Ваш Пожар-електро инжењеринг


др Војин Ђ. Керлета дипл. инж. ел.

btr

Нов пословни објекат

Од 19.12.2018. "Пожар-електро инжењеринг" доо послује у новом објекту на адреси Цара Душана 105, Зрењанин. Пословни простор је опремљен великим паркингом,а унутар истог са мултимедијалном салом- учионицом за 50 места, складишним простором и радним просторијама за потребе пројектног бироа.
Мултимедијална учионица:

Референц листа

javni objekti

Јавни објекти

Референце
Aussenlager-Energieffizienz-Industry-TRILUX

Индустрија

Референце
poljo

Пољопривреда

Референце
petrohemija

Енергетика

Референце