Трговина против пожарне опреме

Вршимо трговину против пожарне опреме:

  • мобилни апарати за гашење пожара (сви типови апарата)
  • опрема за хидрантску мрежу (црева, млазнице, спојке...)
  • опрема за дојаву пожара
  • раностартујући громобрани
  • остала електро опрема