Добијена нова дозвола за израду пројеката ЗОП

Наш нови сајт
23 маја, 2016
Добијено ново овлашћење за обуку ЗОП
30 јуна, 2016

Добијена нова дозвола за израду пројеката ЗОП

Пожар-електро инжењеринг је добио ново овлашћење. Прочитајте више о томе…

Пожар-електро инжењерингје 20.04.2016. од МУП-а добио ново овлашћење за израду главних пројеката заштите од пожара, решењем бр. 09/4-217-404/16 МУП РС. ovlascenje

Comments are closed.